Swedish-Norwegian translation of oberoende

Translation of the word oberoende from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

oberoende in Norwegian

oberoende
allmänadjective uavhengig
Synonyms for oberoende
Synonyms for oberoende
Derived terms of oberoende
Similar words

 
 

Wiki
Inom sannolikhetsläran sägs två händelser vara oberoende om utfallet av den ena händelsen inte påverkar utfallet av den andra händelsen. Ett exempel på två oberoende händelser, är att kasta två tärningar. Två händelser A och B är oberoende om och endast om.

Your last searches