Swedish-Norwegian translation of optimism

Translation of the word optimism from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

optimism in Norwegian

optimism
karaktärnoun optimisme
Synonyms for optimism
Synonyms for optimism
Similar words

 
 

Wiki
Optimism är en syn på livet, där man bevarar en syn på världen som positiv. Det är motsatsen till pessimism. Optimister tror generellt att människor och händelser är ingående goda, och att de flesta situationer slutar bra.

Your last searches