Swedish-Norwegian translation of plundring

Translation of the word plundring from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plundring in Norwegian

plundring
militärisknoun plundering
Synonyms for plundring
Similar words

 
 

Wiki
Plundring beskriver när gods bortrövas med våld efter en militär eller politisk seger, eller under upplopp som kan förekomma under krig, naturkatastrof, terroristattacker eller liknande kriser. Termen betecknade ursprungligen plundringen av städer under rådande krig, inte bara av soldater utan även den civila befolkningen. Sjöröveri är en form av plundring som sker på öppna haven.

Your last searches