Swedish-Norwegian translation of plural

Translation of the word plural from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plural in Norwegian

plural
lingvistikadjective plural
Derived terms of plural
Similar words

 
 

Wiki
Plural är ett numerus som betecknar flertal. Exempel: ordet ""datorer"" är i plural, och ""dator"" är i singular, dvs. ental. I svenska finns sex inhemska substantivsuffix med betydelsen flertal: -or, -ar, -er.

Your last searches