Swedish-Norwegian translation of pluralism

Translation of the word pluralism from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pluralism in Norwegian

pluralism
allmännoun pluralisme
Similar words

 
 

Wiki
Pluralism är också namnet på ett musikalbum av Eldkvarn, se Pluralism (musikalbum) Pluralism är ursprungligen en metafysisk term som står i motsatsställning till dualism och monism. Från metafysiken har begreppet överförts till andra områden, främst den politiska filosofin. Pluralismen hävdar att det finns flera företeelser som har intrinsikalt värde, till motsats från hedonismen som påstår att endast välbefinnandet har intrinsikalt värde.

Your last searches