Swedish-Norwegian translation of preludium

Translation of the word preludium from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

preludium in Norwegian

preludium
musiknoun preludium
Synonyms for preludium
Synonyms for preludium
Similar words

 
 

Wiki
Preludium är en del av ett musikstycke som betecknas som förspel. Ordet kommer från latinet, och preludier förekommer i många olika musikaliska sammanhang som beteckning på ett musikstycke som spelas först eller i början. Det kan till exempel vara ett musikstycke vilket som helst som inleder en kristen gudstjänst.

Your last searches