Swedish-Norwegian translation of prolog

Translation of the word prolog from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prolog in Norwegian

prolog
allmännoun prolog
Synonyms for prolog
inledningsdiktnoun inledning, förspel, början, preludium, upptakt
Synonyms for prolog
Similar words

 
 

Wiki
Prolog är inom litteratur detsamma som ett förord. Ordet kommer av grekiska ???????? prologos, av ???-, pro- före, och ????? logos, ord. Motsvarande begrepp på latin är praefatio.

Your last searches