Swedish-Norwegian translation of röra

Translation of the word röra from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

röra in Norwegian

röra
oordningnoun røre
Synonyms for röra
Synonyms for röra
Derived terms of röra
Similar words

 
 

röra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) röraröranderört
Indikative
1. Present
jagrör
durör
hanrör
virör
nirör
derör
8. Perfect
jaghar rört
duhar rört
hanhar rört
vihar rört
nihar rört
dehar rört
2. Imperfect
jagrörde
durörde
hanrörde
virörde
nirörde
derörde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade rört
duhade rört
hanhade rört
vihade rört
nihade rört
dehade rört
4a. Future
jagskall röra
duskall röra
hanskall röra
viskall röra
niskall röra
deskall röra
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha rört
duskall ha rört
hanskall ha rört
viskall ha rört
niskall ha rört
deskall ha rört
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att röra
dukommer att röra
hankommer att röra
vikommer att röra
nikommer att röra
dekommer att röra
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha rört
dukommer att ha rört
hankommer att ha rört
vikommer att ha rört
nikommer att ha rört
dekommer att ha rört
Conditional
5. Conditional present
jagskulle röra
duskulle röra
hanskulle röra
viskulle röra
niskulle röra
deskulle röra
12. Conditional perfect
jagskulle ha rört
duskulle ha rört
hanskulle ha rört
viskulle ha rört
niskulle ha rört
deskulle ha rört
Subjunctive
6. Subject
jagmå röra
dumå röra
hanmå röra
vimå röra
nimå röra
demå röra
13.Present perfect
jagmå ha rört
dumå ha rört
hanmå ha rört
vimå ha rört
nimå ha rört
demå ha rört
Imperative
Affirmative
durör
viLåt oss röra
nirör
Negative
durör inte
nirör inte
Your last searches