Swedish-Norwegian translation of reglering

Translation of the word reglering from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reglering in Norwegian

reglering
kontrollnoun regulering
Synonyms for reglering
Synonyms for reglering
Derived terms of reglering
Similar words

 
 

Wiki
En reglering är en statlig bestämmelse som inte låter den fria marknaden fungera fullt ut. Exempel på regleringar är minimilöner, hyresregleringar och miljö-, hälso- och arbetarskyddsbestämmelser. Regleringar bekämpas i allmänhet av liberaler men anses av andra, exempelvis socialister, vara viktiga verktyg för att staten ska kunna korrigera den fria marknadens nackdelar.

Your last searches