Swedish-Norwegian translation of relation

Translation of the word relation from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

relation in Norwegian

relation
förhållandenoun relasjon
Synonyms for relation
Synonyms for relation
Derived terms of relation
Anagrams of relation
Similar words

 
 

Wiki
Inom matematiken är en (binär) relation, mellan två mängder och, en delmängd av den cartesiska produkten mellan och : : :Det finns även tertiära-, kvaterniära-, kvintiljära-, o.s.v. relationer - som delmängder av cartesiska produkter av tre, fyra respektive fem mängder - men dessa är sällan förekommande i 'vanlig' matematik. Ett element är relaterat till ett element via relationen om det ordnade paret är ett element i mängden, det vill säga om.

Your last searches