Swedish-Norwegian translation of religion

Translation of the word religion from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

religion in Norwegian

religion
allmännoun religion
Synonyms for religion
Synonyms for religion
Derived terms of religion
Similar words

 
 

Wiki
En religion är ett trossystem som grundar sig på föreställningar om en eller flera gudar, andar, transcendenta själar eller andra övernaturliga fenomen. Gudarna ses ofta som skapare och som oändligt höjda över det jordiska. Religion kan även röra sig om motsvarande föreställningar om en högsta andlig verklighet eller yttersta sanning, med eller utan gudar.

Your last searches