Swedish-Norwegian translation of reparation

Translation of the word reparation from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

reparation in Norwegian

reparation
allmännoun reparasjon
Synonyms for reparation
Synonyms for reparation
Similar words

 
 

Wiki
Reparation är tekniskt underhåll av skadade föremål och anordningar. Man kan exempelvis reparera cyklar, möbler, TV-apparater, bilar, hus, leksaker och rymdraketer. Saker som man inte reparerar är snarare engångsartiklar som byts ut när de går sönder.

Your last searches