Swedish-Norwegian translation of saldo

Translation of the word saldo from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

saldo in Norwegian

saldo
bankrörelsenoun saldo
Synonyms for saldo
Similar words

 
 

Wiki
Saldo definieras normalt som skillnaden mellan alla debiteringar och alla krediteringar på ett konto eller i en bokföring. Vid debetsaldo är summan av debiteringarna större än summan av krediteringarna; vid kreditsaldo gäller det omvända.

Your last searches