Swedish-Norwegian translation of separator

Translation of the word separator from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

separator in Norwegian

separator
teknisknoun separator
Similar words

 
 

Wiki
En separator är en apparat som separerar två vätskor som inte är blandbara. Ordet separator kommer från latinets separo som betyder ""särskilja, avsöndra"". En separator brukar man kalla en centrifug och det är en mycket snabbt roterande behållare.

Your last searches