Swedish-Norwegian translation of sextett

Translation of the word sextett from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sextett in Norwegian

sextett
musiknoun sekstett
Similar words

 
 

Wiki
Sextett är en samling om sex, används om en ensemble av sex artister ett musikstycke för sex musiker Musikaliska verk för sex instrument har oftast ett förled som karaktäriserar besättningens sammansättning, exempelvis stråksextett, blås(ar)sextett. Alternativt benämnes verken mer specifikt, till exempel Sextett för flöjt, piano och stråkkvartett. Verk för sex röster är mindre vanliga.

Your last searches