Swedish-Norwegian translation of sexualitet

Translation of the word sexualitet from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sexualitet in Norwegian

sexualitet
allmännoun seksualitet
Synonyms for sexualitet
könslivnoun könslighet, driftsliv
Derived terms of sexualitet
Similar words

 
 

Wiki
Sexualitet är den biologiska benämningen på de sexuella beteenden hos sexuella organismer som förknippas med könslig fortplantning, könscykel och könsroller. Arter med sexuell fortplantning är uppdelade i han- och honkön vars könsceller måste smältas samman för att reproduktion ska ske, exempelvis genom parning. Sexuell funktion är ett samlingsbegrepp för fysiologiska, psykologiska, sociala och religiösa aspekter av människans sexualitet.

Your last searches