Swedish-Norwegian translation of skandal

Translation of the word skandal from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skandal in Norwegian

skandal
allmännoun skandale
Synonyms for skandal
Derived terms of skandal
Similar words

 
 

Wiki
En skandal (av gr. ska'ndalon, eg. ""gillersticka, giller""), offentlig anstöt, obehagligt uppseende; någonting förargelseväckande, anstötlighet - idag snarast av betydelsen av en offentliggjord incident som innefattar anklagelser om brott, moralisk förflackning, korruption etc. En skandal behöver inte nödvändigtvis vila på sanningen.

Your last searches