Swedish-Norwegian translation of skata

Translation of the word skata from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

skata in Norwegian

skata
ornitologinoun skate
Derived terms of skata
Anagrams of skata
Similar words

 
 

Wiki
Skata (Pica pica) är en kråkfågel inom släktet skator. Den förekommer i stora delar av Eurasien och norra Afrika. I Europa är skatan vanlig, särskilt i bebodda områden, och med sin karaktäristiska svartvita fjäderdräkt och påfallande långa stjärt är den svår att ta miste på.

Your last searches