Swedish-Norwegian translation of snabel

Translation of the word snabel from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snabel in Norwegian

snabel
entomologinoun snabel
Synonyms for snabel
Similar words

 
 

Wiki
Snabel (Proboscis efter grekiskans pro ""före"" och boskein ""att äta"") är benämningen på långa verktygsorgan som sitter nära eller i munnen. Ursprungligen gällde beteckningen för en förlängd nos med andningsöppningar vid nosens spets hos djur.

Your last searches