Swedish-Norwegian translation of snaps

Translation of the word snaps from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

snaps in Norwegian

snaps
allmän? shot
Synonyms for snaps
brännvinnoun hutt, nubbe, pärla, sup, glas, jamare
Synonyms for snaps
sup
Similar words

 
 

Wiki
Snaps, litet glas med en spritdryck, oftast brännvin eller vodka, som vanligen serveras väl kyld till maten. Inte sällan sjungs snapsvisor till. Ett vanligt mått var en Jungfru, som motsvarar 8,2 cl men som försvann under efter ca 1850.

Your last searches