Swedish-Norwegian translation of somatisk

Translation of the word somatisk from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

somatisk in Norwegian

somatisk
allmän? somatiske
Synonyms for somatisk
kroppsligadjective kropps-, ej ärftlig
Synonyms for somatisk
Similar words

 
 

Wiki
Somatisk (grekiska ???????ó?, somatikós, ""kroppslig"") är en term som syftar på människokroppen. Det somatiska nervsystemet styr frivilliga rörelser samt sänder information om sensorik och kroppsläge till hjärnan. I den gnostiska världsbilden var somatiska människor en term för dem som ansågs vara de lägsta människorna, som ägnade sig helt och hållet åt kroppsliga göromål såsom att äta, sova och föröka sig.

Your last searches