Swedish-Norwegian translation of sort

Translation of the word sort from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sort in Norwegian

sort
kategorinoun sort
Synonyms for sort
Synonyms for sort
Derived terms of sort
Anagrams of sort
Similar words

 
 

Wiki
Sort, kultivar, kultursort eller namnsort är begrepp inom botaniken. Sort är den i Sverige vanligast använda termen för den internationella termen cul­ti­var (kultivar på svenska). Inom taxonomin används bland annat förkortningen cv.

Your last searches