Swedish-Norwegian translation of spargris

Translation of the word spargris from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spargris in Norwegian

spargris
pengarnoun sparegris
Similar words

 
 

Wiki
Spargris är en sparbössa i form av en gris. Spargrisar har varit populära gåvor till barn tillsammans med uppmaningen att de ska spara (en del av) veckopengen. Vissa spargrisar har varit försedda med en lucka som kunde öppnas när sparbeloppet skulle tas fram, andra måste slås sönder för att man skulle komma åt pengarna.

Your last searches