Swedish-Norwegian translation of spioneri

Translation of the word spioneri from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

spioneri in Norwegian

spioneri
allmännoun spionasje
Synonyms for spioneri
Similar words

 
 

Wiki
Spioneri, brott enligt internationell rätt. Den som spionerar är spion. I svensk lag regleras det bland annat i Tryckfrihetsförordningen 7 kap.

Your last searches