Swedish-Norwegian translation of sponsor

Translation of the word sponsor from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

sponsor in Norwegian

sponsor
sport - mannoun sponsor
Similar words

 
 

Wiki
Sponsor kallas den, som ekonomiskt stöder en annan verksamhet utan att få någon särskild motprestation utöver reklam- och annat marknadsföringsvärde. Sponsorer är väldigt vanliga inom dagens idrottsrörelse men förekommer även inom kulturen och andra ideella verksamheter. Särskilt i äldre tid har kultursponsorer ofta kallats mecenater.

Your last searches