Swedish-Norwegian translation of springare

Translation of the word springare from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

springare in Norwegian

springare
hästnoun springer
Synonyms for springare
Synonyms for springare
Derived terms of springare
Similar words

 
 

Wiki
Springaren eller hästen är en av de sex schackpjäserna. Vid ett schackpartis början har de två spelarna två springare vardera, placerade i B- respektive G-kolumnen, mellan tornen och löparna på den bakre raden. Springaren kan antingen flyttas två steg uppåt eller nedåt på schackbrädet, och sedan ett steg höger eller vänster, eller först två steg åt höger eller vänster och sedan ett steg uppåt eller nedåt (alltså i form av bokstaven L).

Your last searches