Swedish-Norwegian translation of symbol

Translation of the word symbol from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

symbol in Norwegian

symbol
framställningnoun symbol
Synonyms for symbol
Synonyms for symbol
Derived terms of symbol
Similar words

 
 

Wiki
Symbol, av grekiska symbolon - ""tecken"". En symbol är en representation av en (annan) sak, ett abstrakt begrepp, en idé eller egenskap. Ett ord är exempelvis en symbol som refererar sin egen definition; alltså, det ""står för"" detta begrepp definierad som en konvention i ett givet språk.

Your last searches