Swedish-Norwegian translation of taffel

Translation of the word taffel from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

taffel in Norwegian

taffel
allmän? kvadrat piano
Synonyms for taffel
Similar words

 
 

Wiki
Taffel är en typ av piano som var vanlig under 1800-talet. Taffeln konstruerades vid mitten av 1700-talet som ett lite mindre och lättare alternativ till de då nya stora fortepianona (föregångare till dagens flygel). Taffeln har liggande resonanslåda, oftast träram och kortare strängar än fortepianot.

Your last searches