Swedish-Norwegian translation of tankbil

Translation of the word tankbil from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tankbil in Norwegian

tankbil
fordonnoun tankbil
Synonyms for tankbil
Derived terms of tankbil
Similar words

 
 

Wiki
En tankbil är en lastbil speciellt utformad för transport av vätskor eller fasta ämnen i pulverform, till exempel bensin, mjöl, djurfoder eller mjölk. Tankbilar kan både ha en stor tank (används oftast för transport av vätska) och flera små tankar som töms neråt, så kallade kultankar, som ofta används oftast för djurfoder eller mjöl.

Your last searches