Swedish-Norwegian translation of tillta

Translation of the word tillta from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tillta in Norwegian

tillta
storlekverb tilta
Synonyms for tillta
Derived terms of tillta
Anagrams of tillta
Similar words

 
 

tillta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) tilltatilltandetilltagit
Indikative
1. Present
jagtilltar
dutilltar
hantilltar
vitilltar
nitilltar
detilltar
8. Perfect
jaghar tilltagit
duhar tilltagit
hanhar tilltagit
vihar tilltagit
nihar tilltagit
dehar tilltagit
2. Imperfect
jagtilltog
dutilltog
hantilltog
vitilltog
nitilltog
detilltog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade tilltagit
duhade tilltagit
hanhade tilltagit
vihade tilltagit
nihade tilltagit
dehade tilltagit
4a. Future
jagskall tillta
duskall tillta
hanskall tillta
viskall tillta
niskall tillta
deskall tillta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha tilltagit
duskall ha tilltagit
hanskall ha tilltagit
viskall ha tilltagit
niskall ha tilltagit
deskall ha tilltagit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att tillta
dukommer att tillta
hankommer att tillta
vikommer att tillta
nikommer att tillta
dekommer att tillta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha tilltagit
dukommer att ha tilltagit
hankommer att ha tilltagit
vikommer att ha tilltagit
nikommer att ha tilltagit
dekommer att ha tilltagit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle tillta
duskulle tillta
hanskulle tillta
viskulle tillta
niskulle tillta
deskulle tillta
12. Conditional perfect
jagskulle ha tilltagit
duskulle ha tilltagit
hanskulle ha tilltagit
viskulle ha tilltagit
niskulle ha tilltagit
deskulle ha tilltagit
Subjunctive
6. Subject
jagmå tillta
dumå tillta
hanmå tillta
vimå tillta
nimå tillta
demå tillta
13.Present perfect
jagmå ha tilltagit
dumå ha tilltagit
hanmå ha tilltagit
vimå ha tilltagit
nimå ha tilltagit
demå ha tilltagit
Imperative
Affirmative
dutillta
viLåt oss tillta
nitillta
Negative
dutillta inte
nitillta inte
Your last searches