Swedish-Norwegian translation of tom

Translation of the word tom from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tom in Norwegian

tom
allmänadjective tom
Synonyms for tom
Synonyms for tom
Derived terms of tom
abstinenssymptom, anatom, anatomi, anatomisk, anrätta på en utomhusgrill, atom, atom-, atomär, atombomb, atomenergi, atomfysik, atomisera, atomkrig, atomvapen, automat, automation, automatisera, automatiserad, automatisering, automatisk, automatiskt, automatism, automobil, bortom, byggnadsstomme, dessutom, dikotomi, entomolog, entomologi, entomologisk, flipperautomat, försvinna ut i tomma luften, förutom, fotometer, fotomodell, gå på tomgång, grötomslag, ha alltför bråttom, halvautomatisk, hysterektomi
Anagrams of tom

mot

Similar words

 
 

Your last searches
tom