Swedish-Norwegian translation of torktumlare

Translation of the word torktumlare from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

torktumlare in Norwegian

torktumlare
hushållsapparaternoun tørketrommel
Similar words

 
 

Wiki
Torktumlare används för att torka blöta kläder efter att de har tvättats. En torktumlare påminner oftast till utseendet om en tvättmaskin och brukar normalt också placeras i närheten av en tvättmaskin. I vissa fall monteras till och med torktumlaren ovanpå tvättmaskinen om det är brist på utrymme.

Your last searches