Swedish-Norwegian translation of trafik

 
 

Wiki
Trafik (ytterst av medeltidsitalienska traffico, av trafficare 'driva handel') är rörelsen av personer, transportmedel eller information på en väg, till exempel en gata, eller över en informationsbärande kanal. Trafiken kan sägas utgöras av mängden transporter i ett trafiksystem, där transporterna då definieras genom de enskilda relationerna mellan på punkter i trafiksystemet. Vanligen åsyftas fysiska transporter av människor, varor och fordon i ett gatusystem.

Your last searches