Swedish-Norwegian translation of tro

Translation of the word tro from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

tro in Norwegian

tro
religionnoun tro
Synonyms for tro
Synonyms for tro
Derived terms of tro
albatross, anförtro, anförtrodda medel, antropocentrisk, antropoid, antropolog, antropologi, antropologisk, antropomorfism, apostrof, artropod, astrofysik, astrolog, astrologi, astrologisk, astronaut, astronautik, astronom, astronomi, astronomisk, astronomiskt, atrofi, atrofisk, bältros, bedrägligt förtroendeingivande, brandkatastrof, brist på självförtroende, brytande av förtrollning, citron, citron-, citronjuice, citronskal, citronsyra, cyklotron, detronisera, dubbelkontroll, dubbelkontrollera, elakt troll, electroencefalogram, elektrod
elektrodynamik, elektroencefalograf, elektrokardiograf, elektrokardiografi, elektrokardiogram, elektrokemi, elektrolys, elektrolyt, elektrolytisk, elektromagnet, elektromagnetisk, elektromagnetism, elektromotorisk, elektron, elektronik, elektronisk, elektronisk kommunikation, elektronisk räknetabell, elektroniskt, elektrostatik, elektrostatisk, entropi, extroversion, extrovert, extrovert kvinna, extrovert man, filantrop, filantropi, filantropisk, fjärrkontroll, födelsekontroll, förtroende, förtroendebrott, förtroendefull, förtroendevotum, förtrogen, förtrogen vän, förtrogen väninna, förtrolig, förtrolighet, förtroligt, förtrolla, förtrollad, förtrollande, förtrollning, foxtrot, full av självförtroende, fyrradig strof, gastroenterit, gastronom, gastronomi, gastronomisk, godtrogen, godtrogenhet, göra förtrogen med, ha förtroende för, ha kontroll över, ha tilltro till, heliotrop, i god tro, i trots av, icke troende, introducera, introduktion, introspektion, introspektiv, introversion, introvert, introvert kvinna, introvert man, katastrof, katastrofalt, katastrofartad, klaustrofob, klaustrofobi, klaustrofobisk, klentrogen, kontroll, kontrollant, kontrollbord, kontrollera, kontrollera igen, kontrollera sig, kontrollerande, kontrollör, kontrollstämpel, kontrollstation, kontrolltavla, kontrovers, kontroversiell, koronartrombos, kvadratrot, lättrogen, lättrogenhet, lura till att tro, maestro, matrona, matronlik, metronom, metropol, minestrone, misantrop, misantropi, misantropisk, misstro, misstroendevotum, misstrogen, misstroget, muskeldystrofi, naturtrogen, naturtrogenhet, neutron, neutronbomb, nitroglycerin, okontrollerad, okontrollerat, okontrollerbar, omständigheter utanför ens kontroll, östrogen, ostron, otro, otrogen, otrohet, otrolig, otrolighet, outrotlig, överta tronen, patron, patronbälte, patronhylsa, patronutkastare, petrokemi, petrokemisk, petroleum, petrologi, plikttrogen, plikttrogenhet, plikttroget, plikttrohet, regeringstrogen kvinna, regeringstrogen man, retroaktiv, retrospektiv, rullbandstrottoar, säkerhetskontroll, sätta på tronen, självförtroende, självkontroll, skyddspatron, som genom ett trolleri, som genom ett trollslag, sötcitron, sovjetisk astronaut, spektrograf, spektroskop, spektroskopi, statistroll, störta från tronen, stroboskop, strof, strontium, stroppig, strosande, subtropisk, subtropiska trakterna, tilltro, tro, tro på Gud, troende, trofast, trofasthet, tro, trogen, troget, troglodyt, trohet, trohjärtad, tro, trolig, troligen, troll, trolla, trolla fram, trollbinda, trolldom, trolleri, trollformel, trollhassel, trollkäring, trollkarl, trollkärring, trollkonstnär, trollkvinna, trollslända, trollspö, trollstav, trolös, trolöshet, trombocyt, trombon, trombonist, trombos, tron, tronföljd, troninkräktare, tropik, tropikerna, tropisk, trosbekännelse, trosivrare, troskyldighet, trosor, tross, trots, trots det, trotsa, trotsig, trottoar, trottoarkant, trovärdig, trovärdighet, under kontroll, upphöjande på tronen, utföra trollkonster, utrop, utropa, utrops-, utropstecken, utrota, utrotande, utrotare, utrotning, vantro, vara otrogen, vara otrogen mot, utropad, tror, avslöja anförtrodd hemlighet, trollbunden, biljettkontrollant, citrondryck, citronfärgad, tromb, trossats, fjärrkontrollen, efterkontroll, elektronrör, framtidstro, förtroendeman, retro, trollpacka, muslimsk tro, katastrofal, kunskapskontroll, trollkonster, neutronstjärna, otroligt, tropp, verklighetstroget, stroke, strosa, strong, strongt, stropp, troligt, troligtvis, trolsk, trosa, trots att, verklighetstrogen
Anagrams of tro

rot, ort

Wiki
Tro avser inom en ideologi/religion en övertygelse att en viss lära ger svar på ett antal frågor, främst av existensialistisk art. Sammanfattningen och kodifieringen av en viss religions lära och dess tro kallas trosbekännelse, vilken också verkar definierande för denna religion. Vilka frågeställningar en tro (lära) vill ge svar på varierar, men i första hand är det existensialistiska frågor ofta av metafysisk karaktär som skall ge ledning till ens handlingar och tillfredsställa ens samvete.

Similar words

 
 

tro as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) trotroandetrott
Indikative
1. Present
jagtror
dutror
hantror
vitror
nitror
detror
8. Perfect
jaghar trott
duhar trott
hanhar trott
vihar trott
nihar trott
dehar trott
2. Imperfect
jagtrodde
dutrodde
hantrodde
vitrodde
nitrodde
detrodde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade trott
duhade trott
hanhade trott
vihade trott
nihade trott
dehade trott
4a. Future
jagskall tro
duskall tro
hanskall tro
viskall tro
niskall tro
deskall tro
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha trott
duskall ha trott
hanskall ha trott
viskall ha trott
niskall ha trott
deskall ha trott
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att tro
dukommer att tro
hankommer att tro
vikommer att tro
nikommer att tro
dekommer att tro
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha trott
dukommer att ha trott
hankommer att ha trott
vikommer att ha trott
nikommer att ha trott
dekommer att ha trott
Conditional
5. Conditional present
jagskulle tro
duskulle tro
hanskulle tro
viskulle tro
niskulle tro
deskulle tro
12. Conditional perfect
jagskulle ha trott
duskulle ha trott
hanskulle ha trott
viskulle ha trott
niskulle ha trott
deskulle ha trott
Subjunctive
6. Subject
jagmå tro
dumå tro
hanmå tro
vimå tro
nimå tro
demå tro
13.Present perfect
jagmå ha trott
dumå ha trott
hanmå ha trott
vimå ha trott
nimå ha trott
demå ha trott
Imperative
Affirmative
dutro
viLåt oss tro
nitro
Negative
dutro inte
nitro inte
Your last searches
tro