Swedish-Norwegian translation of uppenbarelse

Translation of the word uppenbarelse from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uppenbarelse in Norwegian

uppenbarelse
allmän? åpenbaring
Synonyms for uppenbarelse
Synonyms for uppenbarelse
Similar words

 
 

Wiki
Denna artikel handlar om det religiösa fenomenet, för det bibliska kapitlet, se Uppenbarelseboken Uppenbarelse är inom flera religioner en benämning på alternativ kunskapsgrund vid sidan om empirisk och rationalistisk kunskap, med gudomligt eller andligt ursprung. Uppenbarad kunskap bygger på att Gud, andar eller förfäder på något sätt kan meddela sig med människor, och på så sätt förmedla kunskap. I monoteistiska religioner, där Gud är avsändaren, är den uppenbarade kunskapen säker kunskap, med reservation för att människorna som förmedlar den hört fel, missuppfattar eller förfalskar budskapet.

Your last searches