Swedish-Norwegian translation of uppleva

Translation of the word uppleva from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uppleva in Norwegian

uppleva
allmän? erfaring
Synonyms for uppleva
Synonyms for uppleva
Similar words

 
 

uppleva as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) upplevaupplevandeupplevt
Indikative
1. Present
jagupplever
duupplever
hanupplever
viupplever
niupplever
deupplever
8. Perfect
jaghar upplevt
duhar upplevt
hanhar upplevt
vihar upplevt
nihar upplevt
dehar upplevt
2. Imperfect
jagupplevde
duupplevde
hanupplevde
viupplevde
niupplevde
deupplevde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade upplevt
duhade upplevt
hanhade upplevt
vihade upplevt
nihade upplevt
dehade upplevt
4a. Future
jagskall uppleva
duskall uppleva
hanskall uppleva
viskall uppleva
niskall uppleva
deskall uppleva
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha upplevt
duskall ha upplevt
hanskall ha upplevt
viskall ha upplevt
niskall ha upplevt
deskall ha upplevt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att uppleva
dukommer att uppleva
hankommer att uppleva
vikommer att uppleva
nikommer att uppleva
dekommer att uppleva
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha upplevt
dukommer att ha upplevt
hankommer att ha upplevt
vikommer att ha upplevt
nikommer att ha upplevt
dekommer att ha upplevt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle uppleva
duskulle uppleva
hanskulle uppleva
viskulle uppleva
niskulle uppleva
deskulle uppleva
12. Conditional perfect
jagskulle ha upplevt
duskulle ha upplevt
hanskulle ha upplevt
viskulle ha upplevt
niskulle ha upplevt
deskulle ha upplevt
Subjunctive
6. Subject
jagmå uppleva
dumå uppleva
hanmå uppleva
vimå uppleva
nimå uppleva
demå uppleva
13.Present perfect
jagmå ha upplevt
dumå ha upplevt
hanmå ha upplevt
vimå ha upplevt
nimå ha upplevt
demå ha upplevt
Imperative
Affirmative
duupplev
viLåt oss uppleva
niupplev
Negative
duupplev inte
niupplev inte
Your last searches