Swedish-Norwegian translation of uppsats

Translation of the word uppsats from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uppsats in Norwegian

uppsats
skolornoun oppsats
Synonyms for uppsats
Synonyms for uppsats
Similar words

 
 

Wiki
En uppsats är en vetenskaplig rapport eller en essä. En vetenskaplig uppsats skall: formulera en frågeställning undersöka/utreda ett ämne på ett vetenskapligt sätt leda fram till ett resultat och/eller en slutsats.

Your last searches