Swedish-Norwegian translation of uttal

Translation of the word uttal from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

uttal in Norwegian

uttal
artikulationnoun uttale
Synonyms for uttal
Synonyms for uttal
Derived terms of uttal
Anagrams of uttal
Similar words

 
 

Wiki
Uttal av ett ord är det sätt som antingen en enskild individ säger ordet, eller det sätt som de flesta talare av språket säger ordet. Ett varierande uttal förändrar inte ordets betydelse, men ger mycket annan information om talaren, till exempel var denne kommer ifrån, vilken utbildning eller social miljö talaren kommer ifrån, men även den omedelbara kontext som talaren befinner sig i. De möjliga uttalsvarianterna av ett enskilt ord fastställs av språkets basala ljud - foner, och den disciplin inom lingvistiken som studerar dessa kallas för fonetik.

Your last searches