Swedish-Norwegian translation of validitet

Translation of the word validitet from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

validitet in Norwegian

validitet
allmän? gyldigheten
Synonyms for validitet
Similar words

 
 

Wiki
Validitet kan generellt sägas vara ett mått på hur väl man mäter det man vill mäta. Validiteten kan uttryckas som korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen. Ett närliggande begrepp är reliabilitet, som uttrycker noggrannheten i mätningen.

Your last searches