Swedish-Norwegian translation of vardagsrum

Translation of the word vardagsrum from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vardagsrum in Norwegian

vardagsrum
husnoun hverdagsrom
Similar words

 
 

Wiki
Ett vardagsrum är ett stort rum i en bostad avsett för umgänge.

Your last searches