Swedish-Norwegian translation of vatten

Translation of the word vatten from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vatten in Norwegian

vatten
allmännoun vann
Synonyms for vatten
Synonyms for vatten
Derived terms of vatten
Examples with translation
Ge mig lite vatten, och det snabbt.
Similar words

 
 

Wiki
Vatten är en allmänt förekommande kemisk förening som består av väte och syre, och som är nödvändig för all slags liv. Vetenskapliga namn är diväteoxid, divätemonoxid och aqua. Vanligtvis menas med vatten bara till dess flytande aggregationstillstånd, men den kan även förekomma i fast form, i form av is, och i gasform, som vattenånga.

Your last searches