Swedish-Norwegian translation of vattendrag

Translation of the word vattendrag from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vattendrag in Norwegian

vattendrag
allmännoun vanndrag
Synonyms for vattendrag
Synonyms for vattendrag
Similar words

 
 

Wiki
Ett vattendrag är en sötvattenmassa som drivs genom landskapet av gravitationen från högre belägna till lägre trakter och mynnar vanligen ut i havet eller i en insjö. Vattendrag kan delas in efter storlek. I storleksordning: bäck, å, flod eller älv.

Your last searches