Swedish-Norwegian translation of vokal

Translation of the word vokal from swedish to norwegian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

vokal in Norwegian

vokal
musikadjective vokal
Synonyms for vokal
Derived terms of vokal
Anagrams of vokal
Similar words

 
 

Wiki
En vokal är ett språkljud som bildas utan förträngning eller avspärrning i de delar av talapparaten som är ovanför glottis. Motståndet är vid bildningen så litet att ingen hörbar friktion uppstår. Utifrån ett funktionellt perspektiv kan vokaler definieras som stavelsebildande ljud, självljud.

Your last searches