Swedish-Portuguese translation of doppa

Translation of the word doppa from swedish to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

doppa in Portuguese

doppa
allmänverb molhar, embeber, empapar, ensopar
  vätskaverb mergulhar
  föremålverb imergir, submergir, afundar, mergulhar
Synonyms for doppa
sänka nerverb sticka ner, blöta, dutta
Derived terms of doppa
Similar words

 
 

doppa as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) doppadoppandedoppat
Indikative
1. Present
jagdoppar
dudoppar
handoppar
vidoppar
nidoppar
dedoppar
8. Perfect
jaghar doppat
duhar doppat
hanhar doppat
vihar doppat
nihar doppat
dehar doppat
2. Imperfect
jagdoppade
dudoppade
handoppade
vidoppade
nidoppade
dedoppade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade doppat
duhade doppat
hanhade doppat
vihade doppat
nihade doppat
dehade doppat
4a. Future
jagskall doppa
duskall doppa
hanskall doppa
viskall doppa
niskall doppa
deskall doppa
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha doppat
duskall ha doppat
hanskall ha doppat
viskall ha doppat
niskall ha doppat
deskall ha doppat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att doppa
dukommer att doppa
hankommer att doppa
vikommer att doppa
nikommer att doppa
dekommer att doppa
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha doppat
dukommer att ha doppat
hankommer att ha doppat
vikommer att ha doppat
nikommer att ha doppat
dekommer att ha doppat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle doppa
duskulle doppa
hanskulle doppa
viskulle doppa
niskulle doppa
deskulle doppa
12. Conditional perfect
jagskulle ha doppat
duskulle ha doppat
hanskulle ha doppat
viskulle ha doppat
niskulle ha doppat
deskulle ha doppat
Subjunctive
6. Subject
jagmå doppa
dumå doppa
hanmå doppa
vimå doppa
nimå doppa
demå doppa
13.Present perfect
jagmå ha doppat
dumå ha doppat
hanmå ha doppat
vimå ha doppat
nimå ha doppat
demå ha doppat
Imperative
Affirmative
dudoppa
viLåt oss doppa
nidoppa
Negative
dudoppa inte
nidoppa inte
Your last searches