Swedish-Portuguese translation of förklara

Translation of the word förklara from swedish to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

förklara in Portuguese

förklara
allmänverb esclarecer, aclarar, explicar, iluminar, dar uma luz, clarear
  sägaverb afirmar, declarar
  visaverb mostrar, explicar
  uttalandeverb declarar
  klargöraverb explicar, justificar
  tillkännageverb professar, declarar
Synonyms for förklara
Synonyms for förklara
Derived terms of förklara
Similar words

 
 

förklara as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) förklaraförklarandeförklarat
Indikative
1. Present
jagförklarar
duförklarar
hanförklarar
viförklarar
niförklarar
deförklarar
8. Perfect
jaghar förklarat
duhar förklarat
hanhar förklarat
vihar förklarat
nihar förklarat
dehar förklarat
2. Imperfect
jagförklarade
duförklarade
hanförklarade
viförklarade
niförklarade
deförklarade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade förklarat
duhade förklarat
hanhade förklarat
vihade förklarat
nihade förklarat
dehade förklarat
4a. Future
jagskall förklara
duskall förklara
hanskall förklara
viskall förklara
niskall förklara
deskall förklara
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha förklarat
duskall ha förklarat
hanskall ha förklarat
viskall ha förklarat
niskall ha förklarat
deskall ha förklarat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att förklara
dukommer att förklara
hankommer att förklara
vikommer att förklara
nikommer att förklara
dekommer att förklara
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha förklarat
dukommer att ha förklarat
hankommer att ha förklarat
vikommer att ha förklarat
nikommer att ha förklarat
dekommer att ha förklarat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle förklara
duskulle förklara
hanskulle förklara
viskulle förklara
niskulle förklara
deskulle förklara
12. Conditional perfect
jagskulle ha förklarat
duskulle ha förklarat
hanskulle ha förklarat
viskulle ha förklarat
niskulle ha förklarat
deskulle ha förklarat
Subjunctive
6. Subject
jagmå förklara
dumå förklara
hanmå förklara
vimå förklara
nimå förklara
demå förklara
13.Present perfect
jagmå ha förklarat
dumå ha förklarat
hanmå ha förklarat
vimå ha förklarat
nimå ha förklarat
demå ha förklarat
Imperative
Affirmative
duförklara
viLåt oss förklara
niförklara
Negative
duförklara inte
niförklara inte
Your last searches