Swedish-Portuguese translation of fullfölja

Translation of the word fullfölja from swedish to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fullfölja in Portuguese

fullfölja
allmänverb executar, cumprir
  ansträngningverb continuar, levar a diante, prosseguir
  aktionverb prosseguir, ir adiante com, continuar com
Synonyms for fullfölja
Synonyms for fullfölja
Derived terms of fullfölja
Similar words

 
 

fullfölja as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) fullföljafullföljandefullföljt
Indikative
1. Present
jagfullföljer
dufullföljer
hanfullföljer
vifullföljer
nifullföljer
defullföljer
8. Perfect
jaghar fullföljt
duhar fullföljt
hanhar fullföljt
vihar fullföljt
nihar fullföljt
dehar fullföljt
2. Imperfect
jagfullföljde
dufullföljde
hanfullföljde
vifullföljde
nifullföljde
defullföljde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade fullföljt
duhade fullföljt
hanhade fullföljt
vihade fullföljt
nihade fullföljt
dehade fullföljt
4a. Future
jagskall fullfölja
duskall fullfölja
hanskall fullfölja
viskall fullfölja
niskall fullfölja
deskall fullfölja
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha fullföljt
duskall ha fullföljt
hanskall ha fullföljt
viskall ha fullföljt
niskall ha fullföljt
deskall ha fullföljt
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att fullfölja
dukommer att fullfölja
hankommer att fullfölja
vikommer att fullfölja
nikommer att fullfölja
dekommer att fullfölja
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha fullföljt
dukommer att ha fullföljt
hankommer att ha fullföljt
vikommer att ha fullföljt
nikommer att ha fullföljt
dekommer att ha fullföljt
Conditional
5. Conditional present
jagskulle fullfölja
duskulle fullfölja
hanskulle fullfölja
viskulle fullfölja
niskulle fullfölja
deskulle fullfölja
12. Conditional perfect
jagskulle ha fullföljt
duskulle ha fullföljt
hanskulle ha fullföljt
viskulle ha fullföljt
niskulle ha fullföljt
deskulle ha fullföljt
Subjunctive
6. Subject
jagmå fullfölja
dumå fullfölja
hanmå fullfölja
vimå fullfölja
nimå fullfölja
demå fullfölja
13.Present perfect
jagmå ha fullföljt
dumå ha fullföljt
hanmå ha fullföljt
vimå ha fullföljt
nimå ha fullföljt
demå ha fullföljt
Imperative
Affirmative
dufullfölj
viLåt oss fullfölja
nifullfölj
Negative
dufullfölj inte
nifullfölj inte
Your last searches