Swedish-Portuguese translation of mer

Translation of the word mer from swedish to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mer in Portuguese

mer
allmänadjective mais
  informationadjective adicional, suplementar, extra, mais específico, mais detalhado
  adverbother mais, além disso
  jämförelseother mais
  gradother mais
  kvantitetother mais
Synonyms for mer
Derived terms of mer
affirmera, agglomeration, alarmerande, aldrig mer, alfanumerisk, alltmer, amalgamera, amalgamering, Amerika, amerikan, amerikanisera, amerikanism, amerikansk, amerikansk älg, amerikansk fotboll, amerikansk whisky, amerikanska, amerikanska kongressen, amerikanska motorförbundet, animera, animerad, annonsnummer, armera, armerad betong, åter formera, balsamera, balsamering, bekymmer, bekymmerslös, bli inflammerad, bravurnummer, bumerang, bumerangeffekt, charmera, dagdrömmeri, decimera, decimering, deformera, deformerad, deklamera
dekomprimera, deprimera, deprimerad, deprimerande, desarmera, drömmeri, dummerjöns, edamer, edamerost, emeritus, extranummer, filmkamera, förkomprimera, förnyande av prenumeration, glimmer, gummera, ha bekymmer med, häftklammer, humerus, hummer, husnummer, informera, informera någon, inte informerad, kamera, kameraman, kan inte palla mer, kan inte tåla mer, klammertecken, kommersialisera, kommersialism, kommersiell, komprimerad, konglomerat, konsumera, kremera, Latinamerika, latinamerikan, latinamerikansk, latinamerikanska, legitimera, legitimerad, legitimerad sjukskötare, legitimerad sjuksköterska, limerick, lismeri, maximera, med mera, mer än nog, mer än tillräcklig, mer eller mindre, mera, mera detaljerad, meridian, meriter, meriterad, meritförteckning, meritlista, meritokrati, merkantil, meromsättningsskatt, mervärdeskomplex, mervärdesskatt, minimera, nollmeridian, Nordamerika, numerisk, numeriskt, nummer, nummerplåt, nummerskiva, optimera, parfymeri, polaroidkamera, polymer, postnummer, prenumerant, prenumeration, prenumerera, prenumerera på, primitiva former av liv, programmera, programmerare, programmerbar, proklamera, reformera, reformert, registreringsnummer, regnbågsskimmer, regummera, regummerat däck, reklamera, riktnummer, romersk, romersk-katolsk, såga timmer, sälja mer än, sedermera, serienummer, simmerska, skimmer, som kommer till slut, sömmerska, sublimera, sublimering, summer, summera, summering, Sydamerika, sydamerikan, sydamerikansk, sydamerikanska, ta mera, telefonnummer, timmer, timmerkoja, timmerman, transformera, tullfritt nummer, typiskt amerikansk, uniformerad, väga mer än, välinformerad, vara deprimerad, videokamera, amerikanare, approximera, bekymmersam, renommerad, vidimera, charmerande, desinformera, parfymera, lite mer än, dummer, entusiasmerande, entusiasmera, estimera, fruntimmer, förmer, klammer, halvslummer, kommer ifrån, kommer utav, jämmer, jämmerlig, kommers, komprimera, konfirmera, merit, synonymer, merpart, normera, normering, numera, nummerpresentatör, nummervisare, presumera, romer, slammer, timmerstock, vomera, åstadkommer
Anagrams of mer

rem

Similar words

 
 

Your last searches
mer