Swedish-Portuguese translation of ta

Translation of the word ta from swedish to portuguese, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ta in Portuguese

ta
allmänverb tomar
  medicinverb tomar
  tillfälleverb agarrar-se, não deixar escapar
  aktionverb tomar
  brottverb prender
  tidverb durar, levar
Synonyms for ta
Synonyms for ta
Similar words

 
 

ta as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) tatandetagit
Indikative
1. Present
jagtar
dutar
hantar
vitar
nitar
detar
8. Perfect
jaghar tagit
duhar tagit
hanhar tagit
vihar tagit
nihar tagit
dehar tagit
2. Imperfect
jagtog
dutog
hantog
vitog
nitog
detog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade tagit
duhade tagit
hanhade tagit
vihade tagit
nihade tagit
dehade tagit
4a. Future
jagskall ta
duskall ta
hanskall ta
viskall ta
niskall ta
deskall ta
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha tagit
duskall ha tagit
hanskall ha tagit
viskall ha tagit
niskall ha tagit
deskall ha tagit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ta
dukommer att ta
hankommer att ta
vikommer att ta
nikommer att ta
dekommer att ta
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha tagit
dukommer att ha tagit
hankommer att ha tagit
vikommer att ha tagit
nikommer att ha tagit
dekommer att ha tagit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle ta
duskulle ta
hanskulle ta
viskulle ta
niskulle ta
deskulle ta
12. Conditional perfect
jagskulle ha tagit
duskulle ha tagit
hanskulle ha tagit
viskulle ha tagit
niskulle ha tagit
deskulle ha tagit
Subjunctive
6. Subject
jagmå ta
dumå ta
hanmå ta
vimå ta
nimå ta
demå ta
13.Present perfect
jagmå ha tagit
dumå ha tagit
hanmå ha tagit
vimå ha tagit
nimå ha tagit
demå ha tagit
Imperative
Affirmative
duta
viLåt oss ta
nita
Negative
duta inte
nita inte
Your last searches
ta