Swedish-Spanish translation of övervara

Translation of the word övervara from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

övervara in Spanish

övervara
allmän? for å bli
Synonyms for övervara
Similar words

 
 

övervara as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) övervaraövervarandeövervarat
Indikative
1. Present
jagövervarar
duövervarar
hanövervarar
viövervarar
niövervarar
deövervarar
8. Perfect
jaghar övervarat
duhar övervarat
hanhar övervarat
vihar övervarat
nihar övervarat
dehar övervarat
2. Imperfect
jagövervarade
duövervarade
hanövervarade
viövervarade
niövervarade
deövervarade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade övervarat
duhade övervarat
hanhade övervarat
vihade övervarat
nihade övervarat
dehade övervarat
4a. Future
jagskall övervara
duskall övervara
hanskall övervara
viskall övervara
niskall övervara
deskall övervara
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha övervarat
duskall ha övervarat
hanskall ha övervarat
viskall ha övervarat
niskall ha övervarat
deskall ha övervarat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att övervara
dukommer att övervara
hankommer att övervara
vikommer att övervara
nikommer att övervara
dekommer att övervara
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha övervarat
dukommer att ha övervarat
hankommer att ha övervarat
vikommer att ha övervarat
nikommer att ha övervarat
dekommer att ha övervarat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle övervara
duskulle övervara
hanskulle övervara
viskulle övervara
niskulle övervara
deskulle övervara
12. Conditional perfect
jagskulle ha övervarat
duskulle ha övervarat
hanskulle ha övervarat
viskulle ha övervarat
niskulle ha övervarat
deskulle ha övervarat
Subjunctive
6. Subject
jagmå övervara
dumå övervara
hanmå övervara
vimå övervara
nimå övervara
demå övervara
13.Present perfect
jagmå ha övervarat
dumå ha övervarat
hanmå ha övervarat
vimå ha övervarat
nimå ha övervarat
demå ha övervarat
Imperative
Affirmative
duövervara
viLåt oss övervara
niövervara
Negative
duövervara inte
niövervara inte
Your last searches