Swedish-Spanish translation of afasi

Translation of the word afasi from swedish to spanish, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

afasi in Spanish

afasi
medicinnoun afasia [f]
Similar words

 
 

Wiki
Afasi är en förvärvad språkstörning till följd av hjärnskada. Afasi betyder egentligen en total frånvaro av viss språklig funktion, ofta är det lämpligare att använda begreppet dysfasi, som betyder störning av viss språklig funktion. Afasi används dock som en internationell paraplybeteckning för just störning av viss språklig funktion och inte som man kan tro; total avsaknad.

Your last searches